Kryptowaluty a polskie prawo – Regulacje prawne

Pieniądz wirtualny od początku stanowi przedmiot zainteresowania organów finansowych oraz regulacyjnych. Wiele krajów na świecie podejmuje próby uregulowanie go, wprowadzając mniej lub bardziej udanie opracowane regulacje prawne kryptowalut. Jak wygląda to w naszym kraju i jakie są zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce? Wyjaśniamy w tym artykule.

Regulacje prawne pieniądza cyfrowego

Celem ustanowienia nowego prawa jest unormowanie zastanego porządku. W przypadku kryptowaluty wątpliwości do tej pory dotyczyły nie tylko prawidłowego rozliczenia transakcji, ale również kwestii obracania nią przez osoby prywatne oraz przedsiębiorców. Pierwsze regulacje w tym zakresie pojawiły w Polsce już w połowie ubiegłego roku, kiedy to na stronie internetowej Rządowego Procesu Legislacyjnego można było znaleźć projekt ustawy dotyczącej zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ordynacji podatkowej. Propozycja ta zawierała również sugestię opodatkowania dochodów z tytułu kryptowalut.

Zainteresowanie sposobem opodatkowania pieniądza cyfrowego wynikało z kłopotów z wyliczeniem właściwej kwoty podatku od kryptowaluty rozumianej przez prawo jako cyfrowe odwzorowanie wartości, które nie jest środkiem emitowanym przez Narodowy Bank Polski, banki centralne lub organy administracji publicznej, wekslem, czekiem, pieniądzem elektronicznym w myśl ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 o usługach płatniczym, instrumentem finansowym zdefiniowanym w ustawie z dnia 29 lipca 2005 o obrocie instrumentami finansowymi. Pieniądz cyfrowy, w rozumieniu przepisów, stanowi element wymienialny w obrocie gospodarczym na prawne środki płatnicze i jest akceptowany jako środek wymiany, który może być przechowywany elektronicznie lub stanowić przedmiot handlu elektronicznego.

Przepisy prawa traktują zatem pieniądz wirtualny jako wartość majątkową, ale nie wymieniają jej jako prawo majątkowe. Oznacza to między innymi, że kryptowaluta uznana jest za środek finansowy posiadający swoją wartość ekonomiczną, pozwalający na dokonywanie wymiany z wyłączeniem innych osób (poprzez blockchain) i jest zbywalny, jednak jego użytkownicy nie mogą wystawić w nim weksla, ani spłacić za jego pomocą swoich zobowiązań. Regulacje prawne kryptowalut w tym zakresie mówią jasno, iż waluta wirtualna nie jest obiegową postacią pieniądza oraz nie posiada atrybutów prawnego środka płatniczego.

Zasady opodatkowania kryptowalut w Polsce

Od 1 stycznia 2019 roku w naszym kraju obowiązują nowe przepisy dotyczące obrotu kryptowalutą. Głównym celem ich ustanowienia jest przede wszystkim ułatwienie rozliczania dochodu z tytułu obrotu pieniądzem wirtualnym. W ich myśl, ci podatnicy, którzy prowadzą działalność gospodarczą nie mogą w jej ramach rozliczać transakcji kryptowalutami. Zysk taki zakwalifikowany jest przez prawo jako przychód z kapitałów pieniężnych (PIT) albo zysków kapitałowych (CIT), nawet jeśli został on osiągnięty jako część prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Przedsiębiorca nie może łączyć przychodu ze zbycia kryptowalut z innymi przychodami uzyskanymi w ramach danego źródła oraz odliczać strat poniesionych z tytułu obrotu pieniądzem wirtualnym. Trzeba również pamiętać, iż zapłata za pomocą waluty wirtualnej za towar lub usługę jest traktowana jak sprzedaż kryptowaluty, przy czym do przychodów z kapitałów pieniężnych prawo zalicza: sprzedaż kryptowaluty na giełdzie, w kantorze lub na wolnym rynku.

Jedną z bardziej korzystnych zmian w prawie jest fakt, iż wymiana jednej kryptowaluty na inną uznana jest za neutralną dla celów podatku dochodowego. Oznacza to, że podatnik nie będzie musiał uwzględniać jej w swoim rocznym zeznaniu podatkowym, a obowiązek podatkowy pojawi się w jego przypadku dopiero w momencie, w którym zdecyduje się wymienić posiadane przez siebie jednostki na walutę tradycyjną, towar, usługę lub prawo majątkowe.

Przekształceniom poddano również zagadnienia związane z rozliczaniem kosztów uzyskania przychodu z tytułu obrotu kryptowalutą. Nowe przepisy określają je jako wydatki bezpośrednio poniesione z powodu nabycia lub sprzedaży waluty wirtualnej. Konieczne jest też ich udokumentowanie w sposób pozwalający na jednoznaczne przypisanie jej do danej osoby. W praktyce oznacza to, że do kosztów uzyskania przychodu nie będzie można zaliczyć kosztów finansowania kryptowalut takich jak odsetki od kredytu na ich zakup, ale odliczeniu poddamy prowizje dla firm świadczących usługi wymiany walut cyfrowych.

7 lipca, 2019

Wiktor Antonowicz

Wiktor Antonowicz CEO projektu CoinForum.pl od 4 lat związany z branżą kryptowalut. W tym roku postanowiliśmy wraz ze znajomymi z branży uruchomić forum o kryptowalutach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *